Herinnering vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017/2018

Donderdag 11 januari 2018

Herinnering vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017/2018

 Beste ouders en verzorgers,

 Met deze brief willen wij opnieuw uw aandacht vragen voor de jaarlijkse ouderbijdrage.

Het kan zijn dat onze eerste bericht aan uw aandacht ontsnapt is of dat u er gewoon nog niet aan toegekomen bent om het bedrag over te maken.

 De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het bekostigen van de activiteiten die op school voor uw kind(eren) georganiseerd worden, hierbij kunt u denken aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, “juffendag” etc.

 De ouderbijdrage is vastgesteld op 14 euro per kind.

Wilt u, als u nog niet betaald heeft, het bedrag voor uw kind(eren) voor dit schooljaar (2017/2018) op de rekening van de ouderraad storten?

 

  • IBAN: NL06 RABO 0110.1203.61

T.n.v. oudervereniging de Driesprong

  • Bedrag: € 14,00 per kind
  • Omschrijving: voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons een bericht sturen op onderstaand email-adres.

 Wij danken u voor uw medewerking!

 Met vriendelijke groeten,

 Namens de ouderraad van basisschool de Driesprong,

Bianca Ansems, penningmeester.
                                                                                  or.driesprong@hetgroenelint.nl

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl