de M.R.

de M.R.

Iedere dag worden door het bestuur van De Driesprong beslissingen genomen die betrekking hebben op uw kind(eren). Om ouders de mogelijkheid te geven hierin mee te denken, bestaat er een medezeggenschapsraad (MR). In de MR is een aantal ouders en leerkrach...

Lees verder

vergaderstukken

vergaderstukken

Klik op een van de onderstaande regels om bestand in te zien: Schooljaar 2017-2018 Schooljaar 2016-2017 20170629 Notulen MR 20170523 Notulen MR Notulen MR van 27 maart 2017Notulen MR van 1 december 2016 Notulen MR van 1 november 2016 Notulen MR van...

Lees verder


Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl