WELKOM OP DE SITE VAN BS DE DRIESPRONG

Bij de Driesprong vinden we het belangrijk dat kinderen vertrouwd raken met de maatschappij waarvan ze deel uitmaken. Omdat zij opgroeien in een wereld waarin ICT belangrijk is, werken we tijdens onze lessen veel met laptops en iPads. De kinderen raken daar zichtbaar enthousiast door. Met behulp van de vele bijzondere apps die tegenwoordig beschikbaar zijn, werken zij op een gerichte en creatieve wijze aan hun persoonlijke en algemene ontwikkeling. Hun leergierigheid neemt dankzij deze dynamische lessen verder toe. Onze leerkrachten ervaren dagelijks het resultaat van deze aanpak, zowel in inzet als in leerprestaties. Ook ouders en de onderwijsinspectie waarderen onze lesmethoden enorm.

Uiteraard is de techniek ondersteunend. Ze staat slechts in dienst van de leerdoelen. Niet alle vakken achten wij even geschikt voor multimediale lessen. Voor kernvakken als rekenen en taal hanteren we daarom nog de meer traditionele leermethoden. In alle gevallen geldt dat we de kinderen lesgeven op hun eigen niveau. Dat gebeurt voor het grootste gedeelte in de klas, waar we lesstof aanreiken die aansluit bij de individuele ontwikkeling van het kind. Daarnaast bieden we leerlingen die boven- of ondergemiddeld presteren ook regelmatig aparte lessen aan, respectievelijk om extra uitdaging te bieden of om in kleine groepen extra aandacht te kunnen geven. Dit gebeurt door leraren die hiervoor specifiek zijn opgeleid.

Meer dan ooit zetten wij in op de ontwikkeling van onze leerkrachten. De diversiteit aan kinderen is groot. Het huidige onderwijs vraagt veel om voor alle leerlingen in een klas, rekening houdend met de verschillen, pakkende en uitdagende lesstof te verzorgen. We werken volgens het trainer/trainer-principe: leraren die een extra opleiding volgen, dragen op hun beurt de opgedane kennis intern over aan andere docenten. Wij geloven dat onze leerkrachten beter worden door veel met elkaar te sparren en zo nog beter voorbereid hun lessen kunnen samenstellen.

De Driesprong is een katholieke school. Onze levensovertuiging vormt de basis van ons onderwijs, maar we houden zeker rekening met andere achtergronden van leerlingen. Ons belangrijkste uitgangspunt is dat iedereen zich prettig en welkom voelt. Wij bieden een warme en veilige omgeving, waarin kinderen leren om respectvol met anderen om te gaan, verantwoordelijkheid te nemen en zich stapsgewijs te ontwikkelen tot een zelfbewuste tiener met een reëel maatschappijbeeld. 
Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl