Vacature MR (medezeggenschapsraad)

Vacature MR (medezeggenschapsraad)

Donderdag 12 april 2018

Beste ouders,

Iedere dag worden door het bestuur van De Driesprong beslissingen genomen die betrekking hebben op uw kind(eren). Om ouders de mogelijkheid te geven hierin mee te denken, bestaat er een medezeggenschapsraad (MR).

In de MR zijn een aantal ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Zij denken mee over de inhoud en organisatie van de school. De MR kan alle zaken bespreken en advies uitbrengen die de school betreffen. De directie heeft, voordat bepaalde besluiten mogen worden genomen, soms ook instemming nodig van de MR. Daarnaast overlegt de MR regelmatig met de Ouderraad (OR).

De afgelopen periode heeft de MR zich bezig gehouden met o.a. : passend onderwijs, het overblijftarief, de jaarlijkse begroting, studiedagen, vakantierooster, nieuwbouw school en veiligheid in en rond de school.

De MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten en vergadert ongeveer 7 keer per jaar van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur, om al deze onderwerpen grondig te behandelen. De MR kan goed functioneren dankzij betrokken en enthousiaste ouders.

Vanaf volgend schooljaar hebben we weer een stoel vrij voor een geïnteresseerde ouder. Mocht u interesse hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar mr.driesprong@hetgroenelint.nl  Graag reageren vóór zondag 6 mei 2018.

Klik hier meer informatie over de MR. 

Wij hopen ook volgend jaar weer op volle sterkte te zijn!

 

Met vriendelijke groeten, De medezeggenschapsraad

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl