een tekort aan invallers

Dinsdag 20 februari 2018

Beste ouders/verzorgers


Via de media heeft u zeker al vernomen dat we in het basisonderwijs nu en in de nabije toekomst een enorm tekort aan leraren hebben. Dit tekort is nu al te merken aan ons invallersbestand: er zijn vrijwel geen invallers op te roepen.

Bij S.K.O. Het Groene Lint, waaronder de Driesprong valt, zijn we om die reden overgegaan tot het benoemen van leraarondersteuners.  Wij denken door het aantrekken van goede leraarondersteuners het invallersprobleem voor een deel opgelost te hebben. Dit is zeker niet bedoeld als bezuiniging. Een leraarondersteuner kost weliswaar minder dan een leraar, maar om die reden worden ze niet aangenomen. Een goede leraarondersteuner aantrekken is vele malen beter dan bij afwezigheid van een leraar klassen te verdelen over andere groepen of uw kinderen naar huis te sturen.

Wat is dan een leraarondersteuner?
Een onderwijsassistent is niet hetzelfde als een leraarondersteuner. Een onderwijsassistent werkt altijd onder directe verantwoordelijkheid en in nabijheid van de verantwoordelijke leraar. Een leraarondersteuner mag zelfstandig lessen geven. Hij/zij doet dit wel onder verantwoordelijkheid van een leraar. De leraar plant de lessen, maakt analyses en voert de oudergesprekken. Er is dus duidelijk een verschil in verantwoordelijkheid.

Door het aanbieden van de functies onderwijsassistent en leraarondersteuner is tevens voor deze personeelsleden een goede opstap om door te groeien naar het vak van leraar.

Heeft u nog vragen over de inzet van onze leraarondersteuners dan kunt u altijd bij mij terecht.


met vriendelijke groet,

André Damen (dir)

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl