Nieuwe leerling: algemene informatie

Informatiemiddagen Nieuwe Kleuters


Tweemaal per schooljaar organiseren we voor de ouders/verzorgers van aankomende kleuters een informatiebijeenkomst over de Driesprong. 

U krijgt hierbij:

 • Informatie over BS De Driesprong
 • Informatie over de kleutergroepen op BS De Driesprong
  • Bent u benieuwd hoe een dag in de kleuterklas verloopt? Lees hier dan verder.
 • Een rondleiding door de school en de kleutergroepen in het bijzonder
 • De mogelijkheid om na afloop uw kind aan te melden

Zie onze kalender/agenda op de website en/of app voor de planning van de informatiemiddagen.

Overige aanmeldingen

Nieuwe leerlingen worden door de ouders aangemeld bij de directeur van onze school. Tijdens de aanmelding kunt u het volgende van ons verwachten:

 • Een kennismakingsgesprek waarin verteld wordt waar de Driesprong voor staat en wat onze werkwijze is.
 • Het kind en de ouders worden voorgesteld aan de toekomstige leerkracht(en) en nemen een kijkje in de groep.
 • Er wordt na afloop eventueel een afspraak gemaakt voor een tweede bezoek. De nieuwe leerling kan dan "een dagje meelopen" in de nieuwe groep voordat hij/zij definitief op school komt.
 • Die eerste schooldag is dan tevens de dag waarop de nieuwe leerling echt wordt ingeschreven. 

Praktische informatie over de start op school


Eenmaal op school wordt in de eerste weken intensief contact onderhouden met de ouders en wordt uw kind d.m.v. gesprekjes en observaties goed in de gaten gehouden om een zo prettig mogelijke start te realiseren.

Als uw kind eenmaal bij ons op school komt, zijn onderstaande punten handig om te weten.

 • Met uw kleuter komt u langs de blauwe poort aan de Kinderbeemd het schoolplein op. De kinderen van gr 4 t/m 8 maken gebruik van de hoofdpoort.
 • Er is voor elk kind een kapstok voor de jas en de tas  (in de tas zit voor de ochtend een beker met drinken en een stukje fruit of een gezond koekje).
 • Op het signaal van de zoemer verzamelen de kinderen van gr 1 t/m 4 zich op de afgesproken plaats op het plein en gaan dan naar binnen. De kinderen van 5 t/m 8 komen zelfstandig met hun groep naar binnen.
 • Aan het einde van de schooltijd gaat de blauwe poort open en kunt u uw kleuter op de speelplaats bij de eigen klas ophalen. De kinderen van gr 3 t/m 8 komen zelfstandig de school uit.
 • Het is prettig als u op korte termijn zorgt voor gymschoenen zonder veters, voorzien van naam, die op school mogen blijven. (kleuters) Kinderen van gr 3 t/m 8 worden geacht om met een Driesprongshirt (te verkijgen via de Concierge) en geschikt schoeisel voor in de gymzaal deel te nemen aan de gymlessen.
 • Alle overige info kunt u vinden via de Driesprong App die te downloaden is in de Appstore (Apple) of Playstore (Google/Android) onder de zoekterm "Driesprong". Naast de algemene nieuwsberichten vanuit school, kunt u zich aanmelden voor de berichten van de groep. U kunt het wachtwoord krijgen bij de leerkracht en de directie. Naast het wachtwoord van de groep is er ook een wachtwoord om de beveilgde pagina's van de app te bekijken. (media en overzicht teamleden) Ook voor deze gegevens kunt u terecht bij leerkracht of directie.
 • Heeft u nog geen Parnassys-accountgegevens via de e-mail van ons gekregen, meldt dit dan bij de leerkracht. U krijgt dan zo snel mogelijk uw accountgegevens, via dit account kunt u de voortgang en overige relevante informatie over uw kind volgen. Uw account kunt u pas activeren vanaf de eerste officiële schooldag van uw kind. 
 • Om een goed beeld van de school te krijgen verwijzen wij u graag naar onze schoolgids. Dit kan online via de website van Scholen op de Kaart of in de vorm van een document. Klik hier
Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl