Parnassys Ouderportaal
link naar het ouderportaal

link naar het ouderportaal

Klik hier voor de koppeling naar het ouderportaal van Parnassys.

U kunt pas in uw account vanaf het moment dat uw kind officieel op school zit. 

Terug