de Ouderraad

de Ouderraad

Als Ouderraad (OR) hebben we, bij alle activiteiten die op De Driesprong georganiseerd worden met onze hulp en inzet, het doel om een prettig, veilig en inspirerend schoolklimaat te bevorderen. We willen een gemakkelijk bereikbaar aanspreekpunt voor ouders zijn, over zaken die geen betrekking hebben op inhoudelijke leeractiviteiten.

De Driesprong kent gedurende elk schooljaar vele activiteiten.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • Schoolfotograaf
 • Sinterklaasviering
 • Kerstmis
 • Carnaval
 • Pasen
 • Einde schooljaar
 • Afscheid groep 8

In commissievorm worden deze activiteiten elk jaar opnieuw vorm gegeven door de OR, in samenwerking met ouders, leerkrachten en de schoolleiding. Het is een leuke uitdaging dit elk jaar weer nét wat anders te organiseren. Het budget voor het mogelijk maken van de activiteiten komt uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.

Vele handen maken licht werk en samen maken we het nog leuker!

Klankbordfunctie vanuit de Ouderraad
Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de directie, de Medezeggenschapsraad (MR) en voor de ouders van de school. De OR denkt mee met de directie over het proces, de inhoud en het te volgen beleid van school. Wij geven, gevraagd en ongevraagd, advies. De OR geeft feedback aan de MR over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De OR streeft ernaar laagdrempelig bereikbaar te zijn voor inbreng van aandachtspunten door ouders.

Met opmerkingen of ideeën, die een bijdrage kunnen leveren aan een prettig schoolklimaat, kun je altijd terecht bij één van de OR-leden, of mail je suggesties naar ons emailadres (te vinden onderaan deze tekst). We nemen dan snel contact met je op!

Wie zitten er in de Ouderraad?
De OR bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders, aangestuurd door een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en een penningmeester. Zij vormen samen met overige OR leden de Ouderraad.

Ouderraad De Driesprong 2022-2023

 • Rianne van Beckhoven (voorzitter)
 • Mariëlle Paans (secretaris)
 • Esther Cornelis (penningmeester)
 • Ellen Dierckx (OR lid)                                           
 • Peter van der Aa (OR lid)                                  
 • Kristel Voeten (OR lid)
 • José Busch-Koenen (OR lid)

Helpende handjes
Bij sommige activiteiten hebben we extra handjes nodig en dan roepen we de hulp in van de “helpende handjes”. Dit zijn ouders die het leuk vinden af en toe mee te helpen. Helpend handje worden? Mail ons je gegevens en je ontvangt een mailtje als we extra hulp nodig hebben: or.driesprong@hetgroenelint.nl. Ook zijn ouders welkom om te helpen gedurende het schooljaar, dit zal gecommuniceerd worden via de klassenapps wanneer dit nodig is.

Elke ouder kan lid worden van de Ouderraad!
Wanneer je lid van de OR wordt, heb je de mogelijkheid om mee te beslissen over de besteding van de middelen verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Je kan meedenken en adviseren over het proces, de inhoud en het te volgen beleid van school. Verder help je mee bepalen welke soorten activiteiten worden georganiseerd. Hiermee kun je een zeer concrete bijdrage leveren aan het welbevinden van je kind(eren) op onze school.

Vragen, aanmeldingen of opmerkingen?
Nieuwsgierig of de OR iets voor jou is? Je bent welkom om een vergadering bij te wonen. Voel je vrij om contact met ons te zoeken via email: or.driesprong@hetgroenelint.nl 

Oudervereniging
De Oudervereniging van De Driesprong is een vereniging die volledig bestaat uit ouders van kinderen op onze school. Met de oprichting van deze vereniging is een aantal zaken direct officieel geregeld, zoals persoonlijke aansprakelijkheid van de leden van de Ouderraad. Ook is hierdoor een heldere financiële scheiding tussen de school en de Oudervereniging ontstaan. De statuten, de notulen van de Ouderraad vergaderingen en een exemplaar van het jaarverslag zijn te vinden in de app en op de website van  de Driesprong, onder het kopje ‘De Ouderraad’.

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl