de M.R.

de M.R.

Iedere dag worden door het bestuur van de Driesprong beslissingen genomen die betrekking hebben op uw kind(eren). Om ouders de mogelijkheid te geven hierin mee te denken bestaat er een medezeggenschapsraad (MR). In de MR is een aantal ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Zij denken mee over de inhoud en de organisatie van de school.

De MR kan alle zaken bespreken en advies uitbrengen die de school betreffen. De directie heeft, voordat bepaalde besluiten mogen worden genomen, soms ook instemming nodig van de MR. Onderwerpen waar we het bijvoorbeeld over hebben zijn: nieuwbouw, vakantierooster, studiedagen, jaarlijkse begroting. Daarnaast heeft de MR jaarlijks ook een vergadering met de ouderraad (OR).

De MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten en vergadert ongeveer 7 keer per jaar van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. U bent altijd welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden.

Vanuit de medewerkers van De Driesprong zijn vertegenwoordigd:

  • Carla Snijders (GMR) groep 3/4
  • Aukje van Ham groep 3
  • Michelle de Craen- Wouters (secretaris) groep 6
  • Dionne van Waarden (secretaris) groep 7

De ouders worden vertegenwoordigd door:

  • Claudia de Jong
  • Saskia Koks (voorzitter)
  • Daisy van Lil
  • Rens Michielsen.

De MR kan goed functioneren dankzij betrokken en enthousiaste ouders!

Klik hier voor meer info over de MR op De Driesprong

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl