de M.R.

de M.R.

Iedere dag worden door het bestuur van De Driesprong beslissingen genomen die betrekking hebben op uw kind(eren). Om ouders de mogelijkheid te geven hierin mee te denken, bestaat er een medezeggenschapsraad (MR). In de MR is een aantal ouders en leerkrach...

Lees verder

vergaderstukken

vergaderstukken

Klik op een van de onderstaande regels om bestand in te zien: Schooljaar 2019-2020 20200623 Agenda MR 20200525 Agenda MR 20200311 Agenda MR-OR - vergadering geannuleerd 20200331 Notulen MR - verzette vergadering van 20200212 20191217 Notul...

Lees verder

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl