de M.R.

de M.R.

Iedere dag worden door het bestuur van de Driesprong beslissingen genomen die betrekking hebben op uw kind(eren). Om ouders de mogelijkheid te geven hierin mee te denken bestaat er een medezeggenschapsraad (MR). In de MR is een aantal ouders en leerkracht...

Lees verder

vergaderstukken

vergaderstukken

Klik op een van de onderstaande regels om bestand in te zien: Schooljaar 2022-2023 20230315 Agenda MR 20230207 Agenda MR 20221222 Notulen MR 20221006 Notulen MR 20221114 Agenda MR   Schooljaar 2021-2022 20220707 Notulen MR 20220531 Notulen ...

Lees verder

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl