de M.R.

de M.R.

Iedere dag worden door het bestuur van De Driesprong beslissingen genomen die betrekking hebben op uw kind(eren). Om ouders de mogelijkheid te geven hierin mee te denken, bestaat er een medezeggenschapsraad (MR). In de MR is een aantal ouders en leerkrach...

Lees verder

vergaderstukken

vergaderstukken

Klik op een van de onderstaande regels om bestand in te zien: Schooljaar 2020-2021 20210420 Agenda MR - OR 20210315 Agenda MR 20210121 Notulen MR 20201209 Notulen MR 20201103 Notulen MR 20200920 Notulen MR Schooljaar 2019-2020 20200623 Notulen MR...

Lees verder

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl