de M.R.

de M.R.

Iedere dag worden door het bestuur van de Driesprong beslissingen genomen die betrekking hebben op uw kind(eren). Om ouders de mogelijkheid te geven hierin mee te denken bestaat er een medezeggenschapsraad (MR). In de MR is een aantal ouders en leerkracht...

Lees verder

vergaderstukken

vergaderstukken

Klik op een van de onderstaande regels om bestand in te zien: Schooljaar 2023-2024 20230925 Agenda MR 20231108 Agenda MR   Schooljaar 2022-2023 20230703 Notulen MR 20230530 Notulen MR 20230429 Notulen MR + OR 20230315 Notulen MR 20230207 No...

Lees verder

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl