de M.R.

de M.R.

Iedere dag worden door het bestuur van De Driesprong beslissingen genomen die betrekking hebben op uw kind(eren). Om ouders de mogelijkheid te geven hierin mee te denken, bestaat er een medezeggenschapsraad (MR). In de MR is een aantal ouders en leerkrach...

Lees verder

vergaderstukken

vergaderstukken

Klik op een van de onderstaande regels om bestand in te zien: Schooljaar 2019-2020 20200311 Agenda MR-OR 20200212 agenda MR 20191217 Agenda MR 20191028 Notulen MR 20190912 Notulen MR Schooljaar 2018-2019 20190612 Notulen MR 20190509 Notulen MR - ...

Lees verder

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl