de M.R.

de M.R.

Iedere dag worden door het bestuur van De Driesprong beslissingen genomen die betrekking hebben op uw kind(eren). Om ouders de mogelijkheid te geven hierin mee te denken, bestaat er een medezeggenschapsraad (MR). In de MR is een aantal ouders en leerkrach...

Lees verder

vergaderstukken

vergaderstukken

Klik op een van de onderstaande regels om bestand in te zien: Schooljaar 2020-2021 20201103 Agenda MR 20200920 Notulen MR Schooljaar 2019-2020 20200623 Notulen MR 20200525 Agenda MR - vergadering geannuleerd 20200311 Agenda MR-OR - vergad...

Lees verder

onderzoek continurooster

onderzoek continurooster

  Procedure:- De enquête is samengesteld door de MR en directie.- Voor een representatieve uitslag stellen we als minimale doel om 70% respons te krijgen.- Per gezin is maximaal 1 antwoord mogelijk.- mensen vullen ter verificatie hun postcode ...

Lees verder

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl