leerlingvolgsysteem

leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem

Om de voortgang van de ontwikkeling van ieder kind in de gaten te houden, maken we gebruik van diverse toetsen uit het CITO leerlingenvolgsysteem.

Dit biedt ons 2 mogelijkheden:


1. Het gebruik van landelijk genormeerde toetsen waardoor het mogelijk wordt de prestaties van een kind te vergelijken met
a. zichzelf: verloopt de voortgang binnen de diverse vakgebieden nog zoals je zou mogen verwachten op grond van eerdere resultaten.
b. andere kinderen uit de groep: wat is de plaats van het kind binnen deze groep.
c. andere kinderen uit Nederland: hoe goed de prestaties c.q. de ontwikkeling van dit kind in objectieve zin zijn.


2. De resultaten van onze school, ons onderwijs te vergelijken met andere scholen.


We gebruiken daarvoor de volgende CITO toetsen:


Cito ordenentoets (gr.2)
Cito taaltoets (gr.2)
Cito lezen met begrip (gr. 3 en 4)
Cito begrijpend lezen (gr. 5-8)
Cito Drie minuten toets – DMT (gr. 3 t/m 8)
Cito Rekenen/wiskunde (gr. 3-8)
Cito Schaal vorderingen spellingsvaardigheid SVS (gr. 3-8)
Cito AVI-toetsen (gr. 3-8) (technisch lezen)
Cito eindtoets groep 8
Op gebied van sociaal- emotionele ontwikkeling worden de volgende testen en/of observaties afgenomen
Schoolvragenlijst (gr. 6 t/m 8)
Observatielijst ZIEN (gr. 1 t/m 8)

De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften


In onze school telt ieder kind mee. Elk kind is uniek. Daarom benaderen we ze niet alleen als groep, maar ook individueel. Zo krijgt ieder kind de zorg die het nodig heeft. Wanneer er met kinderen problemen zijn, wordt er extra naar gekeken. De groepsleerkracht doet samen met de zorgcoördinator een onderzoek. Dat kan bestaan uit het afnemen van toetsen en het doen van observaties in de groep. Een dergelijk onderzoek kan leiden tot extra hulp in de groep, maar ook tot remedial teaching buiten de klas. Wanneer naar aanleiding van zo’n onderzoek maatregelen genomen moeten worden, wordt altijd eerst met de ouders overlegd. Overigens geldt dit hele verhaal niet alleen voor leerlingen die met sommige onderdelen moeite hebben, de zgn. "uitvallers". Ook de "uitspringers", oftewel de kinderen voor wie het allemaal wat te gemakkelijk is, worden op deze manier individueel begeleid. Als blijkt dat we een kind echt niet zelf kunnen helpen, zoeken we hulp bij deskundigen. Dat kan de schoolbegeleider zijn, maar ook een leerkracht van een school voor speciaal onderwijs die ons als ambulant begeleider van advies dient.


Voor de individuele begeleiding die niet in de klas kan plaatsvinden, hebben we een aparte ruimte ingericht. Iedere ochtend is een van de remedial teachers daar te vinden met kinderen uit de groepen 1 t/m 4. Ook voor de bovenbouw zijn tijdens deze ochtenden RT-tijden beschikbaar.


Mocht deze extra aandacht allemaal niet baten, dan wordt gekeken naar mogelijkheden in een andere groep en in sommige gevallen zelfs op een andere school. Soms is het namelijk beter voor een kind om het een jaartje over te doen, of om, bij hoge uitzondering, versneld door te stromen naar een hogere groep. Over deze mogelijke maatregelen wordt ook weer uitvoerig overlegd met de ouders van zo’n leerling. Dat gebeurt trouwens bij alles wat afwijkt van wat er normaal in de klas gebeurt.

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl