Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant

U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben.

Mijn kind in beeld

Op de website van Mijn Kind in Beeld vinden ouders:
- verschillende groeicurves (lengte, gewicht, BMI en hoofdomtrek) terug;
- kunnen zij zelf snel afspraken maken en wijzigen voor hun kinderen;
- en kunnen zij bovendien gebruik maken van de 'Advies op maat' module waarbij ouders met vragen over verschillende onderwerpen terecht kunnen
(en eventueel worden doorverwezen om aan de bel te trekken bij de school of een hulpinstantie).
Ouders kunnen via de website inloggen met hun DigiD om bij de gegevens van hun kinderen te komen. 


Jeugdgezondheidszorg kinderen van 4 t/m 19 jaar

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via deze gezondheidsonderzoeken houden wij, in nauwe samenwerking met school, zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind.


Gezondheidsonderzoeken

De GGD West-Brabant onderzoekt jaarlijks alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek plaats. U en uw kind ontvangen automatisch een uitnodiging. Vanaf dit jaar zal de jeugdarts of jeugdverpleegkundige u, samen met uw zoon/dochter, ontvangen op een JGZ-locatie voor de onderzoeken van alle kinderen van 5-6 jaar. Dit zal niet langer op school plaatsvinden en in principe zijn de afspraken buiten schooltijd. Het contactmoment 10-11 jarigen wijzigt naar verwachting in de loop van het schooljaar. De uitslagen noteren wij in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw kind uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD. Soms overleggen wij graag met school of een andere partij naar aanleiding van de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg met u. 

Wat doen we tijdens het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats buiten schooltijd op een JGZ-locatie. U komt samen met uw zoon/dochter. De medewerker Jeugd en Gezin controleert bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we daarover contact met u op.

Inentingen

GGD West Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen veelvoorkomende ziekten zoals bof, mazelen en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en baarmoederhalskanker. Meer informatie: www.rivm.nl Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en advies op maat over maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre oorden, maar ook in landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of tuberculose. Meer informatie: GGD West-Brabant reisvaccinatie.
 
Jeugdgezondheidszorg op school

Op basisscholen, in het voortgezet onderwijs en op de ROC’s zijn wij onder andere op de volgende manieren actief:

- Spreekuren voor leerlingen en hun ouders/verzorgers.
- Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leerkrachten) van leerlingen die vaak afwezig zijn of met school dreigen te stoppen.
- Deelname aan ondersteuningsteams waarin de leerlingen besproken worden die extra zorg nodig hebben.
- Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede ventilatie op school. 
- Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, weerbaarheid en seksualiteit.
- Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon).

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Zolang uw zoon of dochter gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt, is er natuurlijk niets aan de hand. Maar heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar. Telefonisch, persoonlijk of per e-mail.

Contact:

U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. Of stuur uw vraag per e-mail naar jeugdengezin@ggdwestbrabant.nlDe medewerkers Jeugd en Gezin van GGD West-Brabant staan u graag te woord. Of neem een kijkje op onze website: www.ggdwestbrabant.nl 

Gezondheidsdossier (bij de GGD, dus niet op school aanwezig)

De gegevens van elk onderzoek van de arts, verpleegkundige, assistente of logopedist van de Jeugdgezondheidszorg worden opgeslagen in het ‘gezondheidsdossier’. Ook gegevens van elders, die te maken hebben met de gezondheid of ontwikkeling, komen hierin te staan. Deze gegevens vallen onder het privacyreglement en de dossiers worden bewaard in een afgesloten kast. Komt uw kind onder de zorg van een andere GGD dan wordt het gezondheidsdossier doorgestuurd. Bijvoorbeeld bij verhuizing of verandering van school. In afwachting van nadere regelgeving worden alle dossiers tot het 23e levensjaar bewaard.

Meer informatie

Via deze link komt u op de website van GGD Flevoland. Zij presenteren hier de GGD WIJZER. Een handig en duidelijk overzicht met advies rondom thema's als ontwikkeling, groei, leefomgeving, leefstijl, mondgezondheid, hygiene, veilgheid en infectieziekten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl