School Maatschappelijk Werk (SMW)

School Maatschappelijk Werk (SMW)

Doel


Opvoeden is niet makkelijk. Soms loop je met je kind tegen problemen aan waar je geen oplossing voor weet. Dit kan veel vragen oproepen. Schoolmaatschappelijk werk probeert hierbij tijdig en adequaat ondersteuning en begeleiding te bieden.

Werkwijze


Ouders zijn natuurlijk in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school, waar een kind immers een groot deel van zijn leven doorbrengt, heeft een belangrijke aanvullende rol in de opvoeding. De leerkracht is er niet alleen om kennis over te dragen aan het kind maar ook om oog te hebben voor de totale ontwikkeling.


Overleg tussen ouders en school is belangrijk om op één lijn te komen in de benadering van het kind vooral wanneer het zich opvallend gedraagt: zich terugtrekt, zich afzijdig houdt bijvoorbeeld, erg druk is of agressief. Of wanneer het slecht slaapt, niet graag naar school gaat of wanneer er vragen of zorgen zijn over de opvoeding. Dan is het belangrijk dat ouders en school samen onderzoeken wat er aan de hand is, wat er aan te doen is en welke afspraken er gemaakt kunnen worden.


Het kan zijn dat school en ouders samen geen antwoord of oplossing voor de situatie kunnen vinden. In dat geval kan via de intern begeleider van de school contact worden gelegd met het schoolmaatschappelijk werk. De schoolmaatschappelijk werker biedt korte begeleiding en ondersteuning aan ouders en/of kinderen. Meestal is één gesprek voldoende om weer verder te kunnen. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Als blijkt dat andere hulp beter past, dan begeleidt de schoolmaatschappelijk werker ouders hierin.

 

 

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl