Remedial Teaching beleid

Remedial Teaching beleid

Beleid Remedial Teaching Basisschool De Driesprong (augustus 2013)

beleid Remedial Teaching

Leeftijdscategorie:

 • Groep 2 leerlingen.
 • Groep 3 tot en met 5.
 • Groep 6 t/m 8 : Alleen als er ruimte is.
 • Leerlingen van de groepen 2-3-4-5 gaan voor.

Streefniveau voor technisch lezen en rekenen is E6-niveau; leerlingen van groep 6 t/m 8 die ditnog niet behaald hebben gaan voor op de andere leerlingen van deze groepen.

 • leerlingen met arrangement: hoeveelheid RT afhankelijk van arrangement SO of SBO

Vakgebieden:

 • Technisch Lezen
 • Begrijpend Lezen
 • Spelling
 • Taal
 • Rekenen
 • Fijne motoriek
 • Lees-en rekenvoorwaarden
 • Gedrag
 • Indien arrangement: specifieke doelen

Omvang:

Een schooljaar wordt in 3 periodes verdeeld: elk van zo’n 12 weken.

 • Leerlingen van groep 2 kunnen in de R.T. geplaatst worden tijdens de laatste periode van het schooljaar. Zij komen voor maximaal 1x per week een half uur in aanmerking.
 • Vanaf groep 3 komen leerlingen maximaal voor twee vakgebieden in aanmerking.
 • Voor groep 3 geldt: maximaal 3x per week een half uur gedurende het hele jaar.
 • Voor groep 4 geldt: maximaal 2x per week een half uur gedurende het hele jaar.
 • Voor groep 5 geldt: maximaal 2x per week een half uur gedurende één periode of 1x per week gedurende twee periodes.
 • voor leerlingen met een arrangement in groep 4 geldt:
  • De bovenstaande regel, met uitzondering van een arrangement SO: dan komt een leerling in aanmerking voor 3x per week een half uur.
 • Voor leerlingen met een arrangement geldt vanaf groep 5.
  • SO : maximaal 3 x per week een half uur .
  • SBO: volgens bekostiging 1x per week een half uur; school kan dit aanvullen tot 2x per week, afhankelijk van de beschikbare uren.

Normering:

 • Bij leerlingen met D en E scores wordt tevens gekeken naar de resultaten op de methodetoetsen; in samenspraak met leerkracht en Intern Begeleider wordt beslist.
 • Bij leerlingen die een C-score hebben lager dan een niveauwaarde van 2.5 wordt bekeken of er ruimte is in de RT.
 • Motoriek: plaatsing in de RT gebeurt altijd op aanvraag van de leerkracht die binnen de klas geen mogelijkheden ziet de benodigde ondersteuning te geven.
 • Gedrag: plaatsing in de RT gebeurt altijd op aanvraag van de leerkracht die binnen de klas geen mogelijkheden ziet de benodigde ondersteuning te geven.
 • Streefniveau voor technisch lezen en rekenen is E6-niveau; leerlingen van groep 6 t/m 8 die dit nog niet behaald hebben kunnen geplaatst worden als er ruimte is.

Organisatie:

 • Binnen de RT worden leerlingen wanneer mogelijk in een groepje geplaatst. Het groepje bestaat maximaal uit 4 personen.
 • Is er sprake van een leerling met een arrangement dan bepaalt het doel van de RT of deze leerling individueel of in een groepje de begeleiding krijgt.

 

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl