Specialistische leerlingbegeleiding

Specialistische leerlingbegeleiding

Beleid Specialistische leerlingbegeleiding Basisschool De Driesprong  

Hieronder staat beschreven hoe we op Basisschool de Driesprong omgaan met de specialistische leerlingbegeleiding.  

 • Streefniveau voor technisch lezen en rekenen is het 1F niveau. Wij streven naar een 100% score op de eindtoets. Leerlingen van groep 6 t/m 8 die dit nog niet behaald hebben gaan voor op de andere leerlingen van deze groepen. 
 • Leerlingen met een arrangement maken altijd deel uit van de specialistische leerlingbegeleiding. Het aantal momenten en tijd is afhankelijk van het arrangement. 
 • De specialistische leerlingbegeleiding is mogelijk bij onderstaande vakgebieden.  

Vakgebieden: 

 • Technisch Lezen 
 • Begrijpend Lezen 
 • Spelling 
 • Taal 
 • Rekenen 
 • Lees-en rekenvoorwaarden 
 • MHB 
 • Gedrag 
 • Executieve functies 
 • Indien arrangement: specifieke doelen 

Omvang: 

 • Een schooljaar wordt in 3 periodes verdeeld: elk van zo’n 12 weken. 
 • Leerlingen van groep 2 kunnen in de R.T. geplaatst worden tijdens de laatste periode van het schooljaar. Zij komen voor maximaal 1x per week een half uur in aanmerking. 
 • Vanaf groep 3 komen leerlingen maximaal voor twee vakgebieden in aanmerking. 
 • Voor groep 3 geldt: maximaal 2x per week een half uur gedurende het hele jaar. 
 • Voor groep 4 geldt: maximaal 2x per week een half uur gedurende het hele jaar. 
 • Voor groep 5 t/m 8 geldt: 1x per week gedurende twee periodes. Voor de verplichting met het aanvragen van een EED onderzoek komen de kinderen 2x een half uur. Mocht het nodig zijn kan in overleg gekozen worden om de leerlingen ook de laatste periode te begeleiden.  
 • In gevallen waarin dit beleid niet voorziet en/of aanvullende maatwerk nodig is, zal er besluitvorming komen vanuit het MT. (directie en IB) Zij buigen zich over de case en komen tot een oordeel. 

Normering: 

 • Bij leerlingen met V score wordt tevens gekeken naar de resultaten op de methodetoetsen; in samenspraak met leerkracht en Intern Begeleider wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. 
 • Gedrag: begeleiding door de specialistische leerlingbegeleider gebeurt altijd op aanvraag van de leerkracht die binnen de klas geen mogelijkheden ziet de benodigde ondersteuning te geven. 
 • Executieve functies: begeleiding door de specialistische leerlingbegeleider gebeurt altijd op aanvraag van de leerkracht die binnen de klas geen mogelijkheden ziet de benodigde ondersteuning te geven. 
 • MHB: begeleiding door de specialistische leerlingbegeleider gebeurt altijd op aanvraag van de leerkracht en waar mogelijk kan de leerling aansluiten in het groepje van dat leerjaar. Ook is er een mogelijkheid tot het individueel begeleiden van de leerling.  

Communicatie  en organisatie: 

 • Binnen de specialistische leerlingbegeleiding worden leerlingen wanneer mogelijk in een groepje geplaatst. Het groepje bestaat maximaal uit 3 personen.  
 • Wanneer een leerling naar de begeleiding gaat of gaat stoppen worden ouders geïnformeerd door de groepsleerkracht.  
 • Voor aanvang van iedere ondersteuningsperiode hebben de begeleiders overleg met de leerkracht(en) om de inhoud van de begeleiding vast te stellen. De doelen worden in gezamenlijkheid bepaald. 
Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl