leerlingvolgsysteem

leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem Om de voortgang van de ontwikkeling van ieder kind in de gaten te houden, maken we gebruik van diverse toetsen uit het CITO leerlingenvolgsysteem. Dit biedt ons 2 mogelijkheden: 1. Het gebruik van landelijk genormeerde toetsen waard...

Lees verder

Ondersteunings Team (OT)

Ondersteunings Team (OT)

Ondersteuningsteam Elke school heeft een ondersteuningsteam, afgekort O T. In een OT worden kinderen besproken met psychosociale problemen en problemen in de thuissituatie die niet door de school alleen kunnen worden opgelost. Samen met schoolmaatsc...

Lees verder

Dorpsteam

Dorpsteam

  Vanaf 1 december 2019 werken is er een telefonisch infopunt voor alle vragen van de inwoners van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen. Medewerkers met kennis van verschillende zaken nemen hier de telefoon op. Zij weten welke ondersteuning e...

Lees verder

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Sinds 1 januari is het CJG Breda niet meer actief in onze gemeente. De werkzaamheden die het CJG op zich nam zijn over gedragen naar het dorpsteam. Voor ons als school, en voor u als inwoner van de gemeente, is er veel veranderd. Het staat beschreven bij ...

Lees verder

School Maatschappelijk Werk (SMW)

School Maatschappelijk Werk (SMW)

Het schoolmaatschappelijk werk is niet meer actief in onze gemeente. De werkzaamheden die SMW op zich nam zijn over gedragen naar het dorpsteam. Voor ons als school, en voor u als inwoner van de gemeente, is er veel veranderd. Het staat beschrev...

Lees verder

zorg door externen

zorg door externen

Leerlingenzorg door externenDaar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouder(s)/verzorger(s) op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren, is er een regeling vast...

Lees verder

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-BrabantU wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en v...

Lees verder

Remedial Teaching beleid

Remedial Teaching beleid

Beleid Remedial Teaching Basisschool De Driesprong (augustus 2013) beleid Remedial Teaching Leeftijdscategorie: Groep 2 leerlingen. Groep 3 tot en met 5. Groep 6 t/m 8 : Alleen als er ruimte is. Leerlingen van de groepen 2-3-4-5 gaan voor. Stre...

Lees verder

lees-spellingonderwijs-dyslexie - BOUW!

lees-spellingonderwijs-dyslexie - BOUW!

Klik hier voor ons protocol lees- spellingsonderwijs en dyslexie Klik hier voor ons Visie en beleidsnotitie BOUW!

Lees verder

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl