leerlingvolgsysteem

leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem Om de voortgang van de ontwikkeling van ieder kind in de gaten te houden, maken we gebruik van diverse toetsen uit het CITO leerlingenvolgsysteem. Dit biedt ons 2 mogelijkheden: 1. Het gebruik van landelijk genormeerde toetsen waard...

Lees verder

Ondersteunings Team (OT)

Ondersteunings Team (OT)

Ondersteuningsteam Elke school heeft een ondersteuningsteam, afgekort O T. In eenĀ OT worden kinderen besproken met psychosociale problemen en problemen in de thuissituatie die niet door de school alleen kunnen worden opgelost. Samen met schoolmaatsc...

Lees verder

zorg door externen

zorg door externen

Leerlingenzorg door externenDaar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouder(s)/verzorger(s) op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren, is er een regeling vast...

Lees verder

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Centrum Jeugd en Gezin Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Soms is informatie of ondersteuning welkom of simpelweg zelfs nodig. Maar wie helpt u het beste op weg? Er zijn zoveel organisaties voor jeugd(gezondheids)zorg! Het Centrum voor ...

Lees verder

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-BrabantU wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en v...

Lees verder

School Maatschappelijk Werk (SMW)

School Maatschappelijk Werk (SMW)

Doel Opvoeden is niet makkelijk. Soms loop je met je kind tegen problemen aan waar je geen oplossing voor weet. Dit kan veel vragen oproepen. Schoolmaatschappelijk werk probeert hierbij tijdig en adequaat ondersteuning en begeleiding te bieden. Werkwijz...

Lees verder

Remedial Teaching beleid

Remedial Teaching beleid

Beleid Remedial Teaching Basisschool De Driesprong (augustus 2013) beleid Remedial Teaching Leeftijdscategorie: Groep 2 leerlingen. Groep 3 tot en met 5. Groep 6 t/m 8 : Alleen als er ruimte is. Leerlingen van de groepen 2-3-4-5 gaan voor. Stre...

Lees verder

lees-spellingonderwijs-dyslexie - BOUW!

lees-spellingonderwijs-dyslexie - BOUW!

Klik hier voor ons protocol lees- spellingsonderwijs en dyslexie Klik hier voor ons Visie en beleidsnotitie BOUW!

Lees verder

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl