Leerplein

Leerplein

Het Leerplein

Op de Driesprong werken we sinds schooljaar 2018-2019 met het Leerplein. De positieve ervaringen die we hier mee hebben opgedaan, voor zowel de leerkrachten als de kinderen, zorgen dat we kunnen zeggen dat het Leerplein een belangrijk en waardevol onderdeel is geworden van het onderwijs op De Driesprong.

Wat is een Leerplein en wat gebeurt daar dan?
De term “leerplein” kent vele uitwerkingen. Op De Driesprong betekent het leerplein een plek waar kinderen elkaar ontmoeten en waar ze kunnen leren. De indeling van het leerplein is erop ingericht dat de kinderen in een fijne werkomgeving kunnen werken en ontwikkelen.

Op het leerplein is continu een leerkrachtondersteuner aanwezig om de kinderen te begeleiden. Deze ondersteuning wordt in samenspraak met alle leerkrachten gepland en ingevuld. Leerlingen komen met een opdracht het leerplein op. Dit kan een persoonlijk leerdoel zijn of een samenwerkingsopdracht. Het leerplein kan ook ruimte bieden aan zelfstandige verwerking.

Zo stimuleren we heel veel eigenschappen die de kinderen straks goed kunnen gebruiken in onze maatschappij. Denk hierbij aan de sociaal emotionele aspecten en het eigenaarschap over leren en ontwikkelen. En wat te denken van het zelfstandig taken uitvoeren met een doel.

Effecten van het Leerplein.
Doordat er vooraf is nagedacht over invulling van werkzaamheden op het Leerplein door de leerkrachten in samenspraak met de leerkrachtondersteuner worden er in de groep momenten gecreëerd waarin de leerkracht een klein(er) groepje specifieke aandacht kan geven. En zo dieper kan inspelen op de behoefte van het kind.

Er worden momenten gecreëerd om groep overstijgend en/of groep doorbrekend te werken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan 2 verschillende groepen uit hetzelfde leerjaar die samen komen op het leerplein. En hier gezamenlijk instructie krijgen van een leerkracht.

Of kinderen uit leerjaar 7 en 8 die kinderen uit de leerjaren van de onderbouw begeleiden met lezen.

Het leerplein biedt ons mogelijkheden om specifiek in te spelen op onderwijsbehoeften, aandacht en ruimte voor alle kinderen van onze groepen. Het leerplein heeft dus een hele positieve invloed op de onderwijsbehoefte die wij onze kinderen willen bieden.

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl