Meer- en Hoogbegaafdheid

Meer- en Hoogbegaafdheid

Ondersteuning  en aandacht voor leerlingen die ‘meer’ nodig hebben....
Wij vinden het belangrijk om oog te hebben voor de verschillen tussen leerlingen. En daarop in te spelen door onderwijs op maat te bieden. Naast kinderen die extra begeleiding nodig hebben in de vorm van verlengde instructie en/of remedial teaching, zijn er ook kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging.

Om deze kinderen goed te kunnen bedienen in de groep zijn uitdagende materialen en tijd van de leerkracht nodig. Om de leerkracht hierin te ondersteunen, gaan deze kinderen eenmaal per week naar het Leerplein om te werken met de coördinator Meer- en Hoogbegaafde kinderen (De MHB specialist).

Wat kunnen de kinderen verwachten die 'meer' nodig hebben?
In gesprek met de kinderen wordt gezocht naar de juiste materialen. De uitdagende opdrachten worden voorbesproken, zodat de kinderen hier in de klas aan verder kunnen werken.

Het werken met verrijkende opdrachten in kleine groepjes geeft de coördinator Meer- en Hoogbegaafde kinderen ook de mogelijkheid het gesprek aan te gaan over het:

  • leren leren,
  • de leerkuil,
  • frustratie bij het opdoen van nieuwe vaardigheden
  • etc.

Naast deze experitise en inzet op schoolniveau heeft Het Groene Lint een Deltaklas voorziening. De Deltaklas streeft naar passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Zie ‘partners van de school’ voor meer informatie over de Deltaklas.

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl