taal, lezen en rekenen

taal, lezen en rekenen

Taal:

Vanaf september 2010 gebruiken we de taalmethode  TAAL IN BEELD     en    SPELLING IN BEELD.

Uitgebreide informatie vindt u op de website van uitgever Zwijsen:  www.taalinbeeld.nl

Lezen:

n de kleutergroepen wordt gewerkt aan de diverse leesvoorwaarden. Ook wordt daar middels activiteiten die binnen het kader van de basisontwikkeling vallen de eerste stapjes gezet in het leren van letters en het lezen en schrijven van woorden.

In de groepen 3 wordt gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen
meer info via: http://www.veiliglerenlezen.nl/
 

Vanaf groep 4 met de methode Estafette
meer info via: http://www.estafette-lezen.nl/

Begrijpend lezen bieden wij aan met de methode Nieuwsbegrip XL.
meer info via:  http://www.nieuwsbegrip.nl/

Rekenen:

De Driesprong gebruikt voor de groepen 3 t/m 8 de methode:

Wereld in Getallen (nieuw in augustus 2013)

Meer info over deze methode bij uitgever Malmberg.

Klik hier voor meer methodische informatie.

 

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl