verkeer / BVL

verkeer / BVL

Augustus 2018: De Driesprong behaalt weer het BVL vignet. klik hier

Juni 2016:    De Driesprong komt weer met glans door steekproef

Sinds begin 2006 voldoet De Driesprong aan de eisen van BVL. (Brabant VerkeersveiligheidsLabel) Dit project heeft tot doel permanente verkeerseducatie binnen het basisonderwijs te bevorderen en de veiligheid rondom het van en naar school gaan te optimaliseren.

De provincie stimuleert dit project met subsidie. De school dient dan wel volgens een op te stellen activiteitenplan te werk te gaan. Dit plan moet bovendien resulteren in een meerjarenbeleid waarin de te behalen doelen niet eenmalig bereikt worden, maar dat een garantie geeft  voor een duurzame aandacht voor verkeersveiligheid.

De uitwerking van het BVL wordt zichtbaar door diverse activiteiten die in en rondom de school georganiseerd worden. Te denken valt aan:

  • BVL in schoolplan en schoolgids;
  • Jaarlijkse update activiteitenkalender BVL
  • Een BVL verkeerswerkgroep met daarin vertegenwoordiging van team en ouders.
  • Een goed geordend BVL-dossier
  • Samenwerking met lokale instanties (Gemeente, Politie, VVN)
  • Doorlopende leerlijn (methode)
  • Structureel aandacht in alle groepen aan verkeerseducatie.
  • Naast de verkeersmethode worden extra educatieve materialen ingezet.
  • De school neemt deel aan het theoretisch- en praktisch verkeersexamen van VVN.
  • De school organiseert voor één of meerdere leerjaren groeps overstijgende verkeersprojecten die in de klas plaatsvinden.

BS De Driesprong zorgt mede voor veiligheid door kinderen m.b.v. brigadier over te laten steken op d weg van- en naar school. Hieronder vindt u het reglement.

 Brigadiersreglement BS De Driesprong 2018-2019

Wijhanteren een vrijwillig éénrichtingsverkeer rondom de school om de verkeersveiligheid te waarborgen. klik hier voor meer uitleg.

Hieronder diverse links (PowerPoints) van fietsroutes naar Voortgezet Onderwijslocaties en (kind)bestemmingen in Chaam

van Chaam naar Baarle- Nassau

van Chaam naar Breda

van School naar de Bieb

van School naar het Sportveld

Hieronder vindt u een overzicht per leerjaar van de ouderbrieven behorende bij de methode Let's Go.

ouderbrief-verkeer-groep-3-thema-1

ouderbrief-verkeer-groep-3-thema-2

ouderbrief-verkeer-groep-3-thema-3

ouderbrief-verkeer-groep-3-thema-4

ouderbrief-verkeer-groep-3-thema-5

 

ouderbrief-verkeer-groep-4-thema-1

ouderbrief-verkeer-groep-4-thema-2

ouderbrief-verkeer-groep-4-thema-3

ouderbrief-verkeer-groep-4-thema-4

ouderbrief-verkeer-groep-4-thema-5

 

ouderbrief-verkeer-groep-5-thema-1

ouderbrief-verkeer-groep-5-thema-2

ouderbrief-verkeer-groep-5-thema-3

ouderbrief-verkeer-groep-5-thema-4

ouderbrief-verkeer-groep-5-thema-5

 

ouderbrief-verkeer-groep-6-thema-1

ouderbrief-verkeer-groep-6-thema-2

ouderbrief-verkeer-groep-6-thema-3

ouderbrief-verkeer-groep-6-thema-4

ouderbrief-verkeer-groep-6-thema-5

 

ouderbrief-verkeer-groep-7-thema-1

ouderbrief-verkeer-groep-7-thema-2

ouderbrief-verkeer-groep-7-thema-3

ouderbrief-verkeer-groep-7-thema-4

ouderbrief-verkeer-groep-7-thema-5

 

ouderbrief-verkeer-groep-8-thema-1

ouderbrief-verkeer-groep-8-thema-2

ouderbrief-verkeer-groep-8-thema-3

ouderbrief-verkeer-groep-8-thema-4

ouderbrief-verkeer-groep-8-thema-5

 

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl