sociaal- emotionele ontwikkeling

sociaal- emotionele ontwikkeling

Hoe werken we aan en volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen?

Met het oog op de doorgaande lijn worden alle leerlingen aan het einde van het schooljaar met de nieuwe leerkracht doorgesproken. Wanneer het nieuwe leerlingen betreft ontvangen we de informatie van een peuterspeelzaal, BSO of andere basisschool.

In de loop van het jaar worden er observaties gedaan (middels het programma ZIEN), sociogrammen ingevuld ,de sociale vaardigheidstoets wordt afgenomen en voor de groepen 6 t/m 8 de schoolvragenlijst. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met ouders en expliciet met alle leerlingen van groep 8.

Alle informatie wordt verzameld in Parnassys, het leerlingvolgsysteem. Op basis van deze informatie worden2 x per jaar groepsplannen gedrag gemaakt. Tussentijds kunnen ook individuele of groepsplannen worden vastgesteld.

In alle groepen  wordt er het hele jaar door gewerkt met:

Kwink: voor sociaal-emotioneel leren op school

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

Kinderen zijn gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Kinderen ervaren namelijk een gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Als ouders en leerkrachten beiden het belang van kinderen op het oog hebben. Kwink stimuleert  deze samenwerking de ouderbrieven bij de lessen. Door tweejaarlijks een tijdschrift uit te geven en door te werken met de Kwink van de week, waar op school en thuis naar verwezen kan worden.

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl