Wetenschap en Techniek

Wetenschap en Techniek

Wetenschap & Techniek heeft al jaren een vaste plaats in ons onderwijsprogramma. Wij vinden het belangrijk om kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarbij techniek en wetenschap in de breedste zin van het woord zijn plaats inneemt.
Een onderzoekende, ontdekkende en nieuwsgierige werkhouding zijn de basis om het oplossend en creatief vermogen, het technische inzicht en vaardigheden te vergroten.
Naast deze werkhouding voor de leerlingen is het de taak van de leerkracht om talenten van kinderen te ontdekken. Kinderen op een uitdagende manier aan te spreken waarbij kinderen zich gestimuleerd voelen om zich te ontwikkelen.

 Groepen 1/2 en 3:

· De techniekonderwerpen kunnen aansluiten bij de thema’s die in de
klassen aan bod komen.

· De groepen 1/2 en 3 hebben een eigen kast  techniekmaterialen en boeken waar ze vrijblijvend gebruik van kunnen maken.

· Er is nog veel meer techniekmateriaal in de klas zelf, waar ze al dagelijks mee bezig zijn.
· De groepen 3 hebben 2 x per jaar een doe-middag waarbij ook techniek een rol inneemt.

Groep 4 t/m 8:

· Een werktijd Wetenschap & Techniek per week van 45 minuten.

· Zelfstandig aan de slag met leskisten die ze in kleine groepjes kunnen maken, verwerken en/of uitvoeren.

· De leskisten staan centraal bij elkaar opgeborgen in verschillende kasten.

· Iedere groep heeft een eigen opbouw van de leskisten.
 
De Driesprong loopt op het gebied van Wetenschap & Techniek zeker niet achteraan qua ontwikkeling in de regio. Het heeft zelfs een voortrekkersrol. Dit is onder andere te zien aan diverse landelijk projecten waaraan is deelgenomen.
Het VTB project wat in 2010 is afgerond:
 
Meer informatie over VTB: www.vtbprogramma.nl
· De Driesprong benoemd als voorbeeldschool bij audit techniekonderwijs.
 
Het vindplaatsentraject wat in 2014 is afgerond:
 
Meer informatie over vindplaatsen: www.talentenkracht.nl
· De Driesprong heeft het vindplaatsentraject met succes afgerond.

 

 


 

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl