Wetenschap en Techniek

Wetenschap en Techniek

Wetenschap & Techniek heeft al jaren een vaste plaats in ons onderwijsprogramma. Wij vinden het belangrijk om kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarbij techniek en wetenschap in de breedste zin van het woord zijn plaats inneemt.


Een onderzoekende, ontwerpende, ontdekkende en nieuwsgierige werkhouding zijn de basis om het oplossend en creatief vermogen, het technische inzicht en vaardigheden te vergroten.


Naast deze werkhouding voor de leerlingen is het de taak van de leerkracht om talenten van kinderen te ontdekken. Kinderen op een uitdagende manier aan te spreken waarbij kinderen zich gestimuleerd voelen om zich te ontwikkelen.

 Groepen 1/2 en 3:

· De techniekonderwerpen kunnen aansluiten bij de thema’s die in de
klassen aan bod komen.

· De groepen 1/2 en 3 hebben een eigen kast  met techniekmaterialen en boeken (bronnen)  waar ze vrijblijvend gebruik van kunnen maken.

Groep 4 t/m 8:

Wetenschap en techniek wordt in de groepen 4 t/m 8 geïntergreerd aangeboden binnen de thema's en/of (kern)vakken.  Dit doen wij volgens de didactiek van het Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) Elke jaar zijn er 2 tot 4 thema's/opdrachten die volgens deze didactiek worden uitgevoerd.

Bij Onderzoekend en Ontwerpend Leren voeren leerlingen onderzoek uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen, of ontwerpen ze oplossingen voor geconstateerde problemen of behoeftes. Het is een onderwijsleerstrategie die sterk een beroep doet op de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw. 

Onderzoekend en Ontwerpend Leren heeft als doel om kinderen competenties te laten ontwikkelen die samenhangen met de wetenschappelijk manier van werken of te werken als ontwerper. Het onderzoeks- en ontwerpproces biedt voor zowel de leerlingen als de leerkracht handvatten om aan alle fasen van onderzoek en ontwerp aandacht te besteden en zich daarbij te richten op het ontwikkelen van de bijbehorende vaardigheden 

 


 

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl