T.S.O. Overblijven

Informatie over het overblijven (T.S.O.)

De Tussenschoolse opvang (TSO) wordt vanuit de school via een hiertoe opgerichte stichting geregeld.  De Stichting heet: Stg.TSO Lunchaamer 3 Sprong (k.v.k. 60963972)

In een beleidsnotitie zijn regels en afspraken vastgelegd.

De TSO medewerkers zorgen samen met de locatiemanager tijdens de lunchpauze voor uw kind(eren).

TSO INFORMATIEBOEKJE
Alle regels en afspraken om gebruik te kunnen maken van het overblijven kunt u lezen in het TSO informatieboekje. Dit heeft u ontvangen bij aanmelding van uw kind(eren) op onze basisschool als nieuwe leerling.

Klik hier om het TSO informatieboekje te downloaden.

INSCHRIJFFOMULIER + BETALING
Na invulling, ondertekening en inlevering van het TSO inschrijfformulier en de betaling van de strippenkaart en/of abonnement(en) kan uw kind gebruik maken van deze overblijfmogelijkheid.

Klik hier om het TSO inschrijfformulier te downloaden.

TSO Tarieven 2017-2018 t/m 06-07-2018 ( laatste schooldag 2017-2018)

€ 28,50 voor 10 strippen, € 46,00 voor 20 strippen, € 92,00 voor 40 strippen. Strippen blijven hun waarde behouden tot 1 maand na te verlaten van de school.

€ 42,50 voor en halfjaar abonnement vanaf 1-2-2018 tot en met 06-07-2018, per kind per dag.

Dagen mogen per week wisselen. De niet gebruikte abonnementsdagen vervallen per 7 juli 2018.

Abonnementsgelden moeten uiterlijk 15 februari 2018 op onze bankrekening zijn bijgeschreven. t.w.:  NL07RABO 0118 2890 04 t.n.v. Lunchaamer 3 Sprong te Chaam onder vermelding van de naam van uw kind(eren)

 

Voor al uw vragen over het overblijven kunt u terecht bij:
Locatiemanager TSO : Iris Brouns
E-mail adres : lunchaamer.driesprong@hetgroenelint.nl
Telefoonnummer : 0161-491000

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl