Missie en Visie

De Driesprong is een katholieke school. Dat betekent dat we ons onderwijs geven vanuit onze katholieke levensovertuiging, daarbij rekening houdend met het gegeven dat ook kinderen met een andere achtergrond onze school bezoeken. SCHOOLGROOTTEOp 1 augustu...

Lees verder

Het Team

Het Team

Het team van de Driesprong wordt gevormd door: Directie team: directeur: Erik Peters adjunct-directeur: Marij Gulickx               Zorgafdeling: Intern begeleider: Marjolein van Dort Remedial teacher: M...

Lees verder

Schooltijden

Vanaf augustus 2016 gelden de volgende schooltijden: Lestijden voor alle groepen in de ochtenden van 8.30 uur - 12.00 uur / op de woensdag tot 12.15 uur. Lestijden in de middagen (behalve de woensdag) van 13.00 uur - 15.00 uur. De jongste kleuters (g...

Lees verder

vakanties en vrije dagen

Vakanties 2020-2021 Herfstvakantie: 19 okt. 2020 t/m 23 okt. 2020 Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 19 februari 2021 Paasvakantie: 5 april t/m 9 april 2021 Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei 2021 Zome...

Lees verder

Extra vrij aanvragen

Verlof Aanvragen: Reguliere verlofaanvragen lopen over het algemeen via de leerkracht(en) van uw kind met uitzondering van aanvragen voor extra vakantieverlof. Extra vakantieverlof verloopt altijd via de directeur. Waneer is er sprake van "extra vakan...

Lees verder

T.S.O. Overblijven

Informatie over het overblijven (T.S.O.) De Tussenschoolse opvang (TSO) wordt vanuit de school via een hiertoe opgerichte stichting geregeld.  De Stichting heet: Stg.TSO Lunchaamer 3 Sprong (k.v.k. 60963972) In een beleidsnotitie zijn regels en afs...

Lees verder

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl