De school

Missie en Visie

De Driesprong is een katholieke school. Dat betekent dat we ons onderwijs geven vanuit onze katholieke levensovertuiging, daarbij rekening houdend met het gegeven dat ook kinderen met een andere achtergrond onze school bezoeken. SCHOOLGROOTTEOp 1 augustu...

Lees verder

Het Team

Het Team

Het team van de Driesprong wordt gevormd door: Directie team: directeur: Erik Peters adjunct-directeur: Marij Gulickx               Zorgafdeling: Intern begeleider: Marjolein van Dort Remedial teacher: M...

Lees verder

Schooltijden

Vanaf 12 april 2021 hanteren wij de volgende schooltijden: Aanvang schooltijd: (maandag t/m vrijdag)  groep 1 t/m 8: 08:30  Inloop: gr 1/2 (haal- en brengcirkels op kleuterplein) vanaf 08:25  Inloop: gr 3 t/...

Lees verder

Continurooster

Na een experiment is De Driesprong sinds 2021 overgestapt op het continurooster. Hierdoor is er een andere invulling van de lunch (en speeltijd). De TussenSchoolseOpvang (TSO) is er nu feitelijk voor elke leerling. De lunch wordt in de klas opgegeten waar...

Lees verder

vakanties en vrije dagen

Vakanties 2021-2022: Herfstvakantie: 25 okt. 2021 t/m 29 okt. 2021 Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 Voorjaarsvakantie: 28 februari 2022 t/m 4 maart 2022 2e Paasdag: 18 april 2022 Meivakantie: 25 april 2022 t/m 6 mei 2022 Hemelvaa...

Lees verder

Extra vrij aanvragen

Verlof Aanvragen: Reguliere verlofaanvragen lopen over het algemeen via de leerkracht(en) van uw kind met uitzondering van aanvragen voor extra vakantieverlof. Extra vakantieverlof verloopt altijd via de directeur. Waneer is er sprake van "extra vakan...

Lees verder