Leerlingenraad
Leerlingenraad

Leerlingenraad

Invoering LeerlingenRaad op BS de Driesprong

Ouders en leerkrachten hebben inspraak bij diverse zaken van onze school via de MR. Maar, een andere belangrijke groep binnen onze school zijn natuurlijk de kinderen. Vanuit de MR is daarom het initiatief gekomen om een LeerlingenRaad in te voeren. In de LeerlingenRaad zit een afgevaardigde van alle groepen 6 t/m 8. Zij vergaderen ongeveer 4 keer per jaar gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten schooltijd en worden op diverse onderwerpen om advies gevraagd. Ook mogen zij zelf onderwerpen aandragen.

De volgende leerlingen zijn gekozen in de leerlinengraad

  • Lynn Stevens (groep 6)
  • Lucas Vos (groep 6 van groep 6/7)
  • Fem Verheijen (groep 7 van groep 6/7)
  • Jenz Lemans (groep 7 van groep 7/8)
  • Lotte Kusters (groep 8 van groep 7/8)
  • Marlou Mandos (groep 8)

Je kunt de leerlingenraad bereiken via het volgende e-mailadres:

leerlingenraad.driesprong@hetgroenelint.nl 

We rekenen op het enthousiasme van de kinderen en de betrokkenheid van leerkrachten en ouders waardoor de LeerlingenRaad een nuttige aanvulling binnen De Driesprong zal worden.

Directie De Driesprong

Terug