Hier vind je bezoekadres, postadres, telefoonnummers en diverse e-mailadressen van onze basisschool.

Bezoekadres:

b.s. De Driesprong
Wolfsdonk 6
4861 BB Chaam
tel: 0161 - 49 16 93

Postadres:

Postbus 5
4860 AA Chaam 

Algemeen e-mailadres:

info.driesprong@hetgroenelint.nl

Intern begeleider:

tel: 0161 - 49 26 72

Overige e-mailadressen: 

Bestuur
S.K.O. Het Groene Lint
bestuur@hetgroenelint.nl
tel: 0161-49 29 41

ouderraad
or.driesprong@hetgroenelint.nl

medezeggenschapsraad
mr.driesprong@hetgroenelint.nl

 

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl