Hier vind je bezoekadres, postadres, telefoonnummers en diverse e-mailadressen van onze basisschool.

 

Bezoekadres:

b.s. De Driesprong

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

tel: 0161 - 49 16 93

 

Postadres:

Postbus 5

4860 AA Chaam

 

Bestuur:

S.K.O. Het Groene Lint

 

Algemeen e-mailadres:

info.driesprong@hetgroenelint.nl

 

Intern begeleider:

tel: 0161 - 492672

 

Overige e-mailadressen:

 

ouderraad

or.driesprong@hetgroenelint.nl

 

medezeggenschapsraad

mr.driesprong@hetgroenelint.nl

 

copy nieuwsbrief

nieuwsbrief.driesprong@hetgroenelint.nl

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl